Hepatitis Monthly

Published by: Kowsar
Hepatitis Monthly: Feb 2016, 16 (2), 10 articles.
16/2/2016
Research Article
Yi Xiang Zheng, Shu Juan Ma, Meng Hou Lu
20/2/2016
Research Article
Bita Moudi, Zahra Heidari, Hamidreza Mahmoudzadeh-Sagheb, Mohammad Hashemi, Malihe Metanat, Soheila Khosravi, Parisa Farrokh
20/2/2016
Case Report
Eleanor A. Powell, Sanam Razeghi, Stephen Zucker, Jason T. Blackard
20/3/2016
Research Article
Mohammad Pouryasin, Maryam Keshvari, Heidar Sharafi, Seyed Moayed Alavian, Bita Behnava, Seyed Ehsan Alavian, Ali Pouryasin
27/2/2016
Letter
Ali Mokhtarifar, Hamidreza Azimi, Abbas Esmaeelzadeh, Mahmood Ebrahimi, Seyed Ahmad Eghbali
20/2/2016
Research Article
Vahdat Poortahmasebi, Mansour Poorebrahim, Saeideh Najafi, Seyed Mohammad Jazayeri, Seyed Moayed Alavian, Seyed Shahriar Arab, Saeid Ghavami, Seyed Ehsan Alavian, Adel Rezaei Moghadam, Mehdi Amiri
27/2/2016
Research Article
Farahnaz Joukar, Fariborz Mansour-Ghanaei, Mohammad-Reza Naghipour, Mehrnaz Asgharnezhad
27/2/2016
Research Article
Marcello Campagna, Noemi Maria Mereu, Lucia Mulas, Roberta Pilia, Maria Francesca Piazza, Laura Spada, Alberto Lai, Igor Portoghese, Maura Galletta, Giuseppina Masia, Angelo Restivo, Paolo Mura, Gabriele Finco, Rosa Cristina Coppola
16/2/2016
Case Report
Su-Xian Zhao, Yu-Guo Zhang, Rong-Qi Wang, Wen-Cong Li, Ling-Bo Kong, Li Kong, Yue-Min Nan
27/2/2016
Research Article
Xiumei Li, Guangze Liu, Meijuan Chen, Yang Yang, Yong Xie, Xiangping Kong