IF: 1.578
Cite Score:
1.45
THOMSON REUTERS - SCOPUS

Archive - Hepatitis Monthly: Jul 2016, 16 (7), 11 articles.

Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.30459

scheduled for 16 (7)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.34588

AUTHORS

Xiu-Feng Su, Na Li, Xu-Fang Chen, Lei Zhang, Ming Yan

scheduled for 16 (7)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.35058

Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.37234

AUTHORS

Behzad Hajarizadeh, Devin Razavi-Shearer, Shahin Merat, Seyed Moayed Alavian, Reza Malekzadeh, Homie Razavi

scheduled for 16 (7)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.37388

scheduled for 16 (7)
Jul
2019
Review Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.37534

AUTHORS

Zhifeng Lin, Junguo Zhang, Xiaomin Ma, Shuo Yang, Nana Tian, Xinqi Lin, Shudong Zhou, Li Liu, Yanhui Gao

scheduled for 16 (7)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.38346

Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.38357

AUTHORS

Nima Motamed, Mansooreh Maadi, Masoudreza Sohrabi, Hossein Keyvani, Hossein Poustchi, Farhad Zamani

scheduled for 16 (7)
Jul
2019
Review Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.38640

AUTHORS

Simon Graham, Mary-Ellen Harrod, Jenny Iversen, Jane Simone Hocking

scheduled for 16 (7)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.39097

AUTHORS

Reza Rezaee, Mansour Poorebrahim, Saeideh Najafi, Solmaz Sadeghi, Alieh Pourdast, Seyed Moayed Alavian, Seyed Ehsan Alavian, Vahdat Poortahmasebi

scheduled for 16 (7)