Hepatitis Monthly

Published by: Kowsar
Archive - Hepatitis Monthly: Apr 2015, 15 (4), 7 articles.
Research Article
Ahmet Caliskan, Ozlem Kirisci, Esra Ozkaya, Sevinc Ozden, Seray Tumer, Serkan Caglar, Selma Ates Guler, Hande Senol
Case Report
Su Xian Zhao, Qing Shan Zhang, Li Kong, Yu Guo Zhang, Rong Qi Wang, Yue Min Nan, Ling Bo Kong
Review Article
Ning Geng, Yong-Ning Xin, Harry Hua-Xiang Xia, Man Jiang, Jian Wang, Yang Liu, Li-Zhen Chen, Shi-Ying Xuan
Research Article
Asghar Hajiabbasi, Afshin Shafaghi, Haniyeh Sadat Fayazi, Irandokht Shenavar Masooleh, Mohammad Hassan Hedayati Emami, Pooneh Ghavidel Parsa, Alireza Amir Maafi
Research Article
Joanna Raszeja-Wyszomirska, Robert Kucharski, Marta Zygmunt, Krzysztof Safranow, Tomasz Miazgowski
Research Article
Morteza Pourahmad, Hossein Kargar Jahromi, Zahra Kargar Jahromi
Research Article
Khosro Keshavarz, Abbas Kebriaeezadeh, Seyed Moayed Alavian, Ali Akbari Sari, Farid Abedin Dorkoosh, Maryam Keshvari, Seyed Ali Malekhosseini, Saman Nikeghbalian, Shekoufeh Nikfar