IF: 1.578
Cite Score:
1.45
THOMSON REUTERS - SCOPUS

Archive - Hepatitis Monthly: May 2015, 15 (5), 12 articles.

Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.15(5)2015.18811

AUTHORS

Bandar Al-Judaibi, Roberto Hernandez Alejandro, Julia Uhanova, Paul Marotta, Mahmoud Mosli, Natasha Chandok

scheduled for 15 (5)
Jul
2019
Review Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.15(4)2015.23618

AUTHORS

Reza Rezaee, Bahman Aghcheli, Vahdat Poortahmasebi, Mostafa Qorbani, Seyed Moayed Alavian, Seyed Mohammad Jazayeri

scheduled for 15 (5)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.15(5)2015.24422

AUTHORS

Zhao Qian, Wang Jianqiong, Li Hongmei, Zeng Rong, Li Li, Zhang Jinping, Shen Tao

scheduled for 15 (5)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.15(5)2015.25079

AUTHORS

Xinyi Li, Hengjiu Kang, Shuai Wang, Zhaomin Deng, Ting Yang, Yiping Jia, Yuan Yang

scheduled for 15 (5)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.15(5)2015.25328

AUTHORS

Zhao Hui Yang, Su Xian Yang, Cheng Zhi Qin, Yun Xiu Chen

scheduled for 15 (5)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.15(5)2015.25749

AUTHORS

Fatemeh Bakhshizadeh, Soheila Hekmat, Maryam Keshvari, Seyed Moayed Alavian, Ehsan Mostafavi, Hossein Keivani, Amin Doosti-Irani, Fatemeh Motevalli, Bita Behnava

scheduled for 15 (5)
Jul
2019
Brief Report

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.15(5)2015.26260

AUTHORS

Peyman Eini, Mojgan Mamani, Marzieh Javani

scheduled for 15 (5)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.15(5)2015.28473

AUTHORS

Yuan Liu, Ziying Zou, Bing Zhu, Zonghai Hu, Ping Zeng, Lijuan Wu

scheduled for 15 (5)
Jul
2019

AUTHORS

Kento Imajo, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima

scheduled for 15 (5)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.15(5)2015.27336

AUTHORS

Minghui Liu, Yuchang Dou, Ran Sun, Yonggui Zhang, Yansong Liu

scheduled for 15 (5)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.15(5)2015.27909

Accepted Article scheduled for 15 (5)