IF: 1.578
Cite Score:
1.45
THOMSON REUTERS - SCOPUS

Archive - Hepatitis Monthly: Oct 2015, 15 (10), 11 articles.

Jul
2019
Letter

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.17343

scheduled for 15 (10)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.26490

AUTHORS

Asadollah Mohammadi, Nader Tajik, Alireza Shah-Hosseini, Seyed Moayed Alavian, Zohreh Sharifi, Lida Jarahi

scheduled for 15 (10)
Jul
2019
Review Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.27063

AUTHORS

Hassan Soleimanpour, Saeid Safari, Farzad Rahmani, Arezu Nejabatian, Seyed Moayed Alavian

scheduled for 15 (10)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.29053

AUTHORS

Yue Feng, Yue-Mei Feng, Yang Feng, Caixia Lu, Li Liu, Xiaomei Sun, Jiejie Dai, Xueshan Xia

scheduled for 15 (10)
Jul
2019
Brief Report

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.30655

AUTHORS

Servet Kolgelier, Nazlim Aktug Demir, Ahmet Cagkan Inkaya, Sua Sumer, Serap Ozcimen, Lutfi Saltuk Demir, Fatma Seher Pehlivan, Mahmure Arslan, Abdullah Arpaci

scheduled for 15 (10)
Jul
2019
Letter

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.30888

AUTHORS

Salvatore Leonardi, Martina Filippelli, Sara Manti, Caterina Cuppari, Carmelo Salpietro

scheduled for 15 (10)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.31076

AUTHORS

Lizhen Chen, Zhonghua Lin, Man Jiang, Linlin Lu, Haiying Zhang, Yongning Xin, Xiangjun Jiang, Shiying Xuan

scheduled for 15 (10)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.31490

AUTHORS

Jeyanthi Suppiah, Rozainanee Mohd Zain, Norazlah Bahari, Salbiah Haji Nawi, Zainah Saat

scheduled for 15 (10)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.32145

AUTHORS

Ying Feng, Peng Li, Yifei Liu, Zhenyu Sha, Liang Feng, Fei Wang, Qinsheng Mao, Wanjiang Xue

scheduled for 15 (10)
Jul
2019
Letter

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.32818

AUTHORS

Rahim Sorouri, Mahmoud Hakami Zanjani, Bahram Hajkarim, Nooredin Mousavinasab, Mohammad Noori, Vahid Sobhani

scheduled for 15 (10)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

DOI: 10.5812/hepatmon.31434

AUTHORS

Alireza Shamsoddini, Vahid Sobhani, Mohammad Ebrahim Ghamar Chehreh, Seyed Moayed Alavian, Ali Zaree

scheduled for 15 (10)