IF: 1.578
Cite Score:
1.45
THOMSON REUTERS - SCOPUS

Archive - Hepatitis Monthly: Jul 2011, 11 (7), 14 articles.

Jul
2019
Editorial

13 Jul, 2019

AUTHORS

Hossein Ghanaati, Kavous Firouznia, Amir Jalali, Madjid Shakiba

scheduled for 11 (7)
Jul
2019
Editorial

13 Jul, 2019

scheduled for 11 (7)
Jul
2019
Review Article

13 Jul, 2019

AUTHORS

Peter Higgs, Rachel Sacks-Davis, Judy Gold, Margaret Hellard

scheduled for 11 (7)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

AUTHORS

Qian-Feng Xia, Yang-An Wen, Ping Liu, Pu Li, Jin-Bo Liu, Xi Qin, Shi-Yun Qian, Zhi-Guang Tu

scheduled for 11 (7)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

AUTHORS

Monica Schiavini, Elena Angeli, Annalisa Mainini, Caterina Uberti-Foppa, Pietro Zerbi, Caterina Sagnelli, Antonietta Cargnel, Gianluca Vago, Pier Giorgio Duca, Riccardo Giorgi, Giuliano Rizzardini, Guido Gubertini

scheduled for 11 (7)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

AUTHORS

Ioan Sporea, Radu Badea, Roxana Sirli, Monica Lupsor, Alina Popescu, Mirela Danila, Mircea Focsa, Alexandra Deleanu

scheduled for 11 (7)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

AUTHORS

Bartosz Bilski

scheduled for 11 (7)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

AUTHORS

Wan-dong Hong, Yi-feng Ji, Dang Wang, Tan-zhou Chen, Qi-huai Zhu

scheduled for 11 (7)
Jul
2019
Research Article

13 Jul, 2019

AUTHORS

Simona Bota, Roxana Sirli, Ioan Sporea, Mircea Focsa, Alina Popescu, Mirela Danila, Mihnea Strain, Madalina Sendroiu, Alexandra Deleanu, Isabel Dan

scheduled for 11 (7)
Jul
2019
Letter

13 Jul, 2019

Accepted Article scheduled for 11 (7)
Jul
2019
Letter

13 Jul, 2019

Jul
2019
Letter

13 Jul, 2019

AUTHORS

Jorge Mendez-Navarro, Giovanni Avelar-Escobar, Victor Gallardo-Cabrera

scheduled for 11 (7)